مراحل اشکال زدایی در یک شبکه

تست راه حل

بعد از پیدا کردن راه حلی مناسب، باید دوباره به اول کاربرگردیدو مجددا شرایطی را بوجود آورید که باعث بروز خطا شده بود.

اگر مشکلدوباره بوجود نیامد، باید به بررسی موارد دیگری بپردازید که به نوعی با تغییراتاعمال شده توسط شما در ارتباطند، تا مطمئن شوید که رفع یک مشکل باعث ایجاد مشکلاتجدیدی نشده است.
در این مرحله ارزش زمانی را که برای ثبت روند اشکال زدایی شبکهصرف کرده اید معلوم می شود چون برای اینکه مطمئن شوید مسئله ای که کاربر در وحلهاول با آن برخورد کرده بود کاملا برطرف شده است باید روندی که برای ایجاد مجدد آنمسئله انجام داده بودید را عینا تکرار کنید.


تعیین نتایج حاصل از راهحل اعمال شده

در طول اشکال زدایی شبکه باید کل شبکه را زیر نظر داشتهباشید و تمام حواس خود را فقط جمع مشکل یک کاربر، یک برنامه و یا یک شبکه محلینکنید. گاهی این امکان وجود دارد که استفاده از روشی برای رفع یک مشکل، مشکلاتدیگری ایجاد کند که شدیدتر باشند و کاربران بیشتری را تحت تاثیر قرار دهد. بعنوانمثال اگر کاربران یک شبکه محلی با ترافیک بالایی مواجه شده باشند که کار آنها رامختل کرده است، ممکن است با متصل کردن تعدادی از کامپیوترهای آنها به یک شبکه محلیدیگر ، مسئله را رفع کنید.

اما اگر چه ممکن است انجام اینکار مشکل آنکاربران را حل کرده باشد، اما این امکان هم وجود دارد که ترافیک شبکه محلی دیگری رابالا برده باشید و در نتیجه مشکل حادتری بوجود آمده باشد.

در مورد این مثالخاص شما می توانستید تدبیری فراگیرتر اتخاذ کنید. بعنوان مثال می توانستید شبکهمحلی کاملا جدیدی ایجاد کنید و تعدادی از کاربران را به آن شبکه منتقل کنید.

 

ثبت راه حل اتخاذ شده

گرچه در اینجا ثبت فعالیتهای انجام شده و راهحل اتخاذ شده بعنوان مرحله ای مجزا آورده شده است، اما اینکار باید از زمانیکهکاربری از شما تقاضای کمک می کند، انجام شود.

در یک تیم پشتیبان منظم و یاسازماندهی درست باید سیستمی برای ثبت مسائل بوجود آمده در شبکه و روشی که برای رفعهر یک اتخاذ شده است وجود داشته باشد.

در بسیاری از موارد تیم های پشتیبانمتشکل از گروههایی هستند که سطح آنها از نظر مهارت در اشکال زدایی با همدیگر متفاوتاست.
به هریک از این گروهها بنابر سطح مهارت یک tier گفته می شود. مسائل موجوددر شبکه ، اول با گروه اول در میان گذاشته می شوند، و اگر آن مسائل از حد توان اینگروه پیچیده تر بودند، گروه دوم که متشکل از تکنسین های با تجربه تری می باشد بهبررسی مسائل می پردازد.

از آنجا که همه افراد درگیر در حل یک مسئله همهکارهای خود را ثبت می کنند در مراحل بعدی عیب یابی و رفع آن ساده تر می شود. علاوهبراین، یادداشت برداری دقیق، از انجام مجدد کارهایی که قبلا توسط دیگران انجام شدهاست، ممانعت بعمل می آورد.

آخرین مرحل اشکال زدایی اینست که برای کاربرتوضیح دهید که چرا و چه کارهایی را برای رفع مسئله انجام داده اید. گرچه اغلبکاربران تمایلی به شنیدن جزئیات تکنیکی کار ندارند اما بد نیست اجازه دهید کاربرانبدانند که آیا آنها باعث بروز خطا شده اند، مشکل را تشدید کرده اند و یا رفع آنراپیچیده تر کرده اند. این آموزش تدریجی کمک خواهد کرد که دفعه بعد زودتر بتوانیدشبکه را اشکال زدایی کنید و یا اینکه اصلا از بوجود آمدن مجدد مشکل بخصوصی جلوگیریکنید.

/ 1 نظر / 26 بازدید
ads

سلام دوست عزيز وبلاگ خوبي داريد ! اما مي خوايد وبلاگ داشته باشيد که تبليغات توش نباشه و بتونيد ازش درامد هم داشته باشيد يه سيستم قوي و عالي بايد حتماً ببينيد امتحانش کنيد سايت سما بلاگ www.samablog.com