مراحل اشکال زدایی در یک شبکه

شناسایی تغییرات

در صورتیکه یکی ازکامپیوترها با یکی دیگر از اجزای شبکه که قبلا به درستی کار می کرده است، حال دچارمشکل شده باشد، می توان نتیجه گرفت که تغییراتی روی داده است.
وقتی کاربری مسئله ای را گزارش می کند، مهمترین اطلاعاتی که فرد مسئول اشکالزدایی شبکه می تواند جمه آوری کند اینست که دقیقا قبل از بروز خطا چه تغییراتی رویکامپیوتر انجام شده بوده است
.
اما متاسفانه در اغلب مواردگرفتن این اطلاعات از کاربر آسان نیست. جوابی که در مقابل "آیا بتازگی چیزی درکامپیوتر شما تغییر کرده است یا نه؟" داده می شود معمولا جواب خیر می باشد و مدتیبعد کاربر بیاد می آورد که قبل از وقوع مسئله یک ارتقای نرم افزاری یا سخت افزاریروی کامپیوتر انجام شده است
.
در شبکه ای که بدرستی مدیریت ونظارت می شود باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان معلوم کرد آیا اخیرا ارتقا ویا اصلاحی روی کامپیوتر کاربر انجام شده است یا خیر
.

تغییرات عمده ای از قبیل نصب نرم افزار یا سخت افزارهای جدید، از دلایل واضحمشکلی می باشند که در شبکه بوجود آمده است، اما فردی که مسئول اشکال زدایی شبکه میباشد باید متوجه تغییرات نامحسوس تر هم باشد. بعنوان مثال بالارفتن ترافیک شبکه میتواند باعث پایین آمدن بازدهی شود. مسائلی که هراز چند گاهی توسط تعدادی از کاربرانبرنامه، سگمنت یا شبکه محلی یکسانی گزارش می شود می تواند دلیلی بر وجود مشکلی دریکی از اجزای شبکه باشد. ردیابی منشا مشکل یک شبکه گاهی شبیه به کار یک گاراگاه میباشد و اینکه چطور متهمان باید مورد بازپرسی قرار بگیرند بخش مهمی از روند اشکالزدایی به شمار می آید.

/ 0 نظر / 25 بازدید