مراحل اشکال زدایی در یک شبکه

تعیین ناحیهدربرگیرنده مشکل

گام بعدی در ارزیابی ماهیت مشکلاینست که ببینید آیا می توانید همان مشکل را مجددا بوجود آورید یاخیر
مسائلی که بسادگی قابل ایجاد هستند را به مراتب راحت ترمی توان تصحیح کرد، چون شما می توانید بررسی کنید که آیا راه حل بکار رفته موفقبوده است یا خیر.

البته مشکلاتی هم وجود دارند که هرازچندگاهی بوجود می آیند و یا اینکه فقط در یک دوره زمانی کوتاهی بروز می کنند. دراینصورت مجبور خواهید شد که تعیین موفقیت ویا عدم موفقیت را ه حل اعمال شده را بهبعدا موکول کنید.

بعد از اطمینان از اینکه مشکل را میتوان مجددا بوجود آورد نوبت آن می رسد که منشا اصلی آنرا پیدا کنید. بعنوان مثالاگر کاربری در باز کردن یک فایل در یک برنامه پردازش لغات مشکل داشته باشد، منشامشکل ممکن است خود برنامه ، کامپیوتر کاربر، سروری که فایل روی آن است ویا هریک ازاجزای دیگر درگیر در شبکه باشد. روش تشخیص منشا اصلی مشکل اینست که بخش هایی که درایجاد آن مشکل دخیل نیستند را بصورتی مستدلل و منظم کنار بگذاریم تا به منشا اصلیبرسیم.

اگر مشکل موجود د رشبکه را می توانید مجددابوجود آورید می توانید با دنبال کردن روندی مانند آنچه در زیر آورده شده است شرایطیکه باعث بروز آن مشکل می شود را ایجاد کنید و رفته رفته آنرا رفعکنید:

1-
از کاربر بخواهید مشکل را چند بار بوجود آورد،تا بتوانید نتیجه بگیرید که عملیاتی که کاربر انجام می دهد باعث بروز خطا می شود یاخیر.

2-
خودتان پشتکامپیوتر بنشینید و همان عملیات راتکرار کنید. اگر اینبار مشکل بوجود نیامد، دلیل بروز مسئله ممکن است روشی باشد کهکاربر طبق آن عمل می کند. روند کار کاربر را به دقت بررسی کنید تا معلوم شود که اوقسمتی را اشتباه انجام می دهد یا خیر. این امکان وجود دارد که شما و کاربر، کارمشابهی را با روش های متفاوتی انجام دهید بصورتیکه روش کاربر بعث بروز خطا شود ولیروش شما مشکلی بوجود نیاورد.

3-
اگر با وجودیکه خودتانعملیات را تکرار کرده اید باز مشکل بوجود آمد، از حساب کاربر خارج شوید و بااستفاده از حساب خود که دارای امکانات مدیریتی می باشد وارد شوید و همان عملیات راتکرار کنید. در اینصورت اگر مشکل دوباره بوجود نیامد، احتمالا کاربر مجاز به انجامکار نبوده است.

4-
اگر مشکل مجددا اتفاق افتاد، سعیکنید همان عملیات را روی کامپیوتر دیگری که دارای سخت افزار مشابه با سخت افزارکامپیوتر قبل می باشد و به همان شبکه متصل است تکرار کنید. اگر مشکل تکرار نشد میتوانید نتیجه بگیرید که کامپیوتر کاربر و یا ارتباط آن با شبکه مسئله دارد. اما اگرمشکل تکرار شد، شما می دانید که مسئله ای در خود شبکه وجود دارد که می تواند بهسروری که کامپیوتر با آن تبادل اطلاعات می کند و یا به سخت افزار رابط بین آن دومربوط باشد.

اگر مطمئن شدید که مشکل در جایی از شبکهاست نه کامپیوتر کاربر، می توانید بدنبال منشا آن در شبکه بگردید. بعنوان مثال اگر

/ 2 نظر / 27 بازدید
ali mahrooz

سلام خوبي وبلاگ خيلي قشنگ و جالبي داري خوشحال ميشم اگه به سايت من هم سر بزني در مورد فروش اکانت هاي رپيدشير و مگا آپلود هستش منتظرتم راستي ميشه يه لينک از سايت من تو وبلاگت بدي با همين عنوان فروش اکانت هاي رپيدشير و مگا آپلود ايشالا جبران ميکنم مرسي فعلا باي

ali mahrooz

سلام خوبي وبلاگ خيلي قشنگ و جالبي داري خوشحال ميشم اگه به سايت من هم سر بزني در مورد فروش اکانت هاي رپيدشير و مگا آپلود هستش منتظرتم راستي ميشه يه لينک از سايت من تو وبلاگت بدي با همين عنوان فروش اکانت هاي رپيدشير و مگا آپلود ايشالا جبران ميکنم مرسي فعلا باي