دستورات DOS

نخست با تایپ دستور   Cmd در منوی  Runوارد محیط  Dosشوید

 

1.دستور Dir : با استفاده از آن شما می توانید لیست فایل های داخل یک درایو یا پوشه را مشاهده نمایید.

مثلا فرض می کنیم ما می خواهیم از درایو   D ما یک  Dir  بگیریم پس تایپ می کنیم .

dir D:\>

 

2 . دستور Del : برای پاک کردن یک فایل از دستور  Del  استفاده می کنیم در ابتدا این  دستور و سپس نام فایلی رو که می خواهیم پاک کنیم می نویسیم

برای مثال ما می خواهیم که  Program  را از درایو D  پاک نماییم پس تایپ می کنیم .

Program     D:\>del

 

3 . دستور  Mkdir : از این دستور برای ساخت یک پوشه در داس استفاده می کنند در ابتدا این این دستور و سپس نام پوشه ای رو که می خواهیم بسازیم می نویسیم

برای مثال ما می خواهیم که در داخل درایو  D  یک پوشه بسازیم پس تایپ می کنیم .

D:\>Mkdirfolder

 

4 . دستور  Rmdir  : برای پاک کردن یک پوشه از دستور   Rmdir استفاده می کنیم برای مثال ما پوشه folder  رو که ساخته بودیم می خواهیم با استفاده از این دستور حذف کنیم .

:\>Rmdir folderD

 

5 . دستور Cd : برای وارد شدن به یک پوشه از دستور Cd استفاده می شود البته این دستور در داخل داس یک دستور اجرایی می باشد ولی برای دیدن محتویات داخل سی دی از Dir استفاده می کنیم .

:\>Cd  folderD

 

6. دستور Ipconfig : با استفاده از این دستور شما می توانید

/ 3 نظر / 1176 بازدید

عالی بود حیف که همه اش نیست

merci

مهندس

سایتت حالم رو خراب میکنه